Lezing omgaan met ziektes in gesloten populaties 31 maart 2018 Marjoleine Roosendaal

In dit door mij opgemaakte verslag zijn punten weergegeven die aangegeven zijn door de spreker, door mij, maar ook door de aanwezigen in de zaal. Mijn noot is tevens als extra vermelding. Mijn noot: Het is zeker niet de bedoeling om de lezer te onderwijzen, dat is gegeven aan scholen en Continue Reading

Lezing 17 maart 2018 van Ed Gubbels en Cupidog

In dit door mij opgemaakte verslag zijn punten weergegeven die aangegeven zijn door de sprekers, door mij, maar ook door de aanwezigen in de zaal. Mijn noot is tevens als extra vermelding. Mijn noot: Het is zeker niet de bedoeling om de lezer te onderwijzen, dat is gegeven aan scholen en Continue Reading