Voor degenen die daar niet van op de hoogte zijn, wordt hieronder het rijtje examens weergegeven die onder IGP vallen.

 • UV – uithoudingsvermogen 20 km naast de fiets.
 • VZH – verkeerzekere hond.
 • IGP 1 – IGP 2 – IGP 3 (speuren – appel – manwerk )
 • Speurhond.

Voordat je IGP gaat doen moet je eerst het VZH examen behaald hebben. Het examen van de verkeerszekere hond.

IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung) is een sportdiploma voor de werkhondenrassen van de FCI. IGP bestaat uit verdedigingswerk/pakwerk, speuren en appèl .  Bij pakwerk moet je hond de ‘boef’ opsporen (revieren), aanblaffen en stellen. In de praktijk wordt niet een boef maar een pakwerker opgespoord, aangeblaft en door de hond begeleid terwijl de pakwerker zich lopend verplaatst. Probeert de pakwerker te ontsnappen, dan grijpt de hond in. Pakwerk is niet alleen pittig voor de pakwerker, maar ook voor je hond. Het stelt de belastbaarheid van je hond op de proef: de pakwerker kan naar je hond schreeuwen of dreigen. Tijdens de training leren de honden zich te fixeren op het willen pakken van de mouw van de pakwerker. Ze hebben geen kwade bedoelingen tegenover de pakwerker zelf.

 

Recreatief of wedstrijden

Je kunt deze sport recreatief beoefenen. Naast cursussen kun je deelnemen aan examens. Deze examens worden afgenomen door keurmeesters die door ons zijn aangesteld. 

Voor je hond examen mag doen in IGP, moet hij eerst het diploma Verkeerszekere hond’ behalen. Na het behalen van dit examen mag je hond, mits hij een bepaalde leeftijd heeft, examen doen in achtereenvolgens IGP-1, IGP-2 en IGP-3. De moeilijkheidsgraad loopt hierbij op.

Je kunt IGP ook in wedstrijdvorm beoefenen. Er zijn regionale en landelijke wedstrijden en er is een Nederlands Kampioenschap Werkhonden en een Wereldkampioenschap Werkhonden. 

Om deel te nemen aan examens en wedstrijden moet je hond een Hondenlogboek hebben.

Om te zien waar er examens en wedstrijden georganiseerd worden, kijk je in de activiteitenagenda (categorie Werkhondenproeven).

waar kan ik deze sport beoefenen? 

Trainen voor IGP kan via de rasverenigingen: de werkhondenrassen hebben daarvoor kringgroepen, verdeeld over het land. Ook zijn er verenigingen die gespecialiseerd zijn in deze sporten. Zij zijn verenigd in de bij ons aangesloten rasverenigingen en de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen.

 

Commissie werkhonden

De commissie werkhonden zorgt dat de sport, met name op examen- en wedstrijdniveau, blijft draaien. De commissie besluit over onder andere de reglementen en de selectiecriteria. Ook zorgt de commissie voor de examen- en wedstrijdkalender en voor de communicatie tussen alle partijen. 

Lees meer over de commissie werkhonden op de pagina ‘Commissies van de Raad van Beheer’. 

 

Wedstrijden

Wedstrijden worden georganiseerd door kynologenclubs of andere aangesloten verenigingen. Het Nederlands Kampioenschap Werkhonden wordt door ons georganiseerd. Ook selecteren wij teams en zenden die namens Nederland uit. Voor deze wedstrijden gelden selectiecriteria. Je kunt de actuele selectiecriteria hier downloaden.

 

Welke honden zijn  geschikt voor IGP

 • Boxers
 • Duitse herders
 • Belgische herders
 • Zwitserse witte herder
 • Hollandse herders
 • Rottweilers
 • Bouviers
 • Dobermannen
 • Australian cattle dogs
 • Beaucerons
 • Riesenschnauzers
 • Airdale Terriërs
 • Howarts
 • Of kruisingen van deze rassen.

 

Welke honden zijn niet geschikt voor IGP

Kruising van vechthonden of verwanten er aan.

 

Welke eigenschappen zijn nodig voor het VZH & IGP programma?

De hond dient:

 • Buitdrift te hebben
 • Sociaal te zijn
 • Stabiel te zijn
 • Moed hebben
 • Een open/ vrij karakter te hebben
 • Graag te willen werken voor de baas
 • Graag te speuren
 • Graag te apporteren

Niet geschikt angstig & agressieve honden.

 

Over het “Pakwerk”: word de hond daar juist niet agressief van?

Omtrent pakwerk bestaat nog steeds veel onduidelijkheid bij mensen die niet zo goed thuis zijn in deze tak van de hondensport. Ze zien een hond die in een arm bijt en denken dat een hond die in een mens bijt wel agressief moet zijn. Wij willen dat misverstand graag uit de wereld helpen. Bij IGP-pakwerk is het zo dat de hond dusdanig veel buitdrift moet hebben dat hem/haar er alles aan gelegen is om de mouw die de pakwerker aan heeft, te bemachtigen. Het gaat de hond dan ook niet om de pakwerker, maar om de mouw die hij draagt. Gooit de pakwerker de mouw (lees: buit) weg dan zal de hond achter de mouw aan gaan en niet achter de man die de mouw aan had. Agressieve honden zijn binnen de hondensport dan ook absoluut niet welkom. De verschillende onderdelen in de sport maakt het zo leuk. Het is een sport die leuk is voor hond én baas. De hond kan al zijn energie kwijt en je bent op een leuke manier bezig met je hond.

 

Over het “Pakwerk”:  waarvoor is de stok en doet het zeer ?

Ook over het gebruik van de stok worden vaak vragen gesteld: mensen zien de pakwerker met een (meestal) zwarte stok de hond slaan als hij bijt. De stok die de pakwerker vast heeft, is een zogenoemde ‘soft stok’. De stok is van zacht matriaal. De pakwerker geeft een aantal ‘dreigslagen’ met de stok bedoeld om de hond te verjagen. Hij slaat daarbij wel, maar de stok raakt de hond niet. De hond mag hier niet angstig of bang op reageren. Zo test de pakwerker de moed van de hond. De gevorderde hond krijgt 2 (voorgeschreven aantal) echte slagen te verwerken. De vergevorderde hond 4, verdeeld over 2 verschillende oefeningen. De slagen zijn wel irritant maar doen geen pijn en ook de plek waar de hond geraakt mag worden staat voorgeschreven in  reglementen. Er mag niet op de zogenaamde weke delen geslagen worden. De hond dient moedig en vastberaden de aanval van de pakwerker te verdedigen door ‘krachtig en energiek’ in te bijten. Natuurlijk worden de honden tot het punt dat ze deze belasting geestelijk en lichamelijk aankunnen, ‘opgebouwd’.

 

Verschillen tussen IGP 1,2 en 3

Verschil met IGP 2 met 1: • Het spoor wordt door een ander persoon dan de eigen hondengeleider uitgelegd.

 • Het spoor moet minstens 400 passen lang zijn, heeft 3 lange stukken rechtuit en 2 hoeken van 90 graden.

 • Bovendien moet het spoor na het uitleggen minimaal 30 minuten rusten alvorens de hond mag gaan speuren.


 • Er komt een onderdeel bij: “staan blijven”.

Verschil IGP 3 met 2:

 • Het spoor moet minstens 600 passen lang zijn, heeft 5 lange rechte stukken 
en 4 hoeken van 90 graden en is 60 minuten oud.     
 • Op het spoor worden 3 “vreemde” voorwerpen neergelegd.

 • De voorwerpen zijn dus niet van de eigen geleider.

 • Het spoor wordt ook wederom door een andere persoon uitgelegd en niet door de eigen hondengeleider.


 • Het staan blijven wordt staan blijven in looppas.

Verschil IGP 2 en 3:

 • Het onderdeel pakwerk wordt toegevoegd.

 

Puntenwaardering kwalificatie:

Bij het IGP examen kunnen in elk van de afdelingen A, B en C maximaal 100 punten behaald worden, zodat het maximale aantal punten 300 bedraagt. Een africhtingsdiploma kan allen dan worden afgegeven, wanneer de hond in de afzonderlijke afdelingen A,B en C tenminste 70 punten heeft behaald. Echter dient men tenminste 80 punten in de afdeling C te behalen om voor een hoger africhtingscertificaat op te gaan. De 80 punten in afdeling C is eveneens een voorwaarde voor deelneming en toelating op een fokgeschiktheidskeuring (FGK) en de africhtingskeurmeester moet wel een SV-keurmeester te zijn voor een aankeuring in het buitenland. Bij deelcertificaten kunnen maximaal het aantal punten behaald worden welke voor dat onderdeel in de betreffende IGP afdeling staat vermeld. Bij het SpH-examen waarbij totaal maximaal 100 punten kunnen worden, wordt het diploma speurhond (SpH) alleen afgegeven indien de hond meer dan 70 punten behaald.

Voor Afdeling A B C en SpH Totaal voor IGP 1, 2 en 3
100 t/m 96 punten        Uitmuntend

95 t/m 90 punten         Zeer goed

89 t/m 80 punten         Goed

79 t/m 70 punten          Voldoende

69 t/m 0 punten            Onvoldoende

300 t/m 286 punten      Uitmuntend

285 t/m 270 punten      Zeer goed

269 t/m 240 punten     Goed

239 t/m 210 punten      Voldoende

209 t/m 0      punten     Onvoldoende

Totaal voor B/C VZH/BH
200 t/m 191 punten      Uitmuntend

190 t/m 180 punten      Zeer goed

179 t/m 160 punten      Goed

159 t/m 140 punten     Voldoende

139 t/m 0 punten         Onvoldoende

– geen punten bij           Geslaagd

– geen punten bij           Niet geslaagd

 

Bron: gedeeltelijk Raad van Beheer en Oud-collega hondengeleider van politie.

© Copyright 2017- 2022 Myriam Arends.  

Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: La Torre Dell’Aquila.

Wij zijn lid van de Boxervrienden Nederland en de Boxervereniging BK München te Duitsland.