Soms kan het voorkomen dat door welke omstandigheden dan ook, een boxer en/of Miniature Schnauzer naar ons terugkomt en herplaatst moet worden.

Omstandigheden zoals:

  • Ziekte;
  • Overlijden van de eigenaar;
  • Echtscheiding en geen van de partijen de zorg van de boxer op zich wil/kan nemen;
  • Komst van kinderen;
  • Allergieën;
  • Verwaarlozing van de boxer, door tijdgebrek of andere omstandigheden waaronder het niet meer kunnen voldoen aan de basisbehoefte van de boxer door bijvoorbeeld gebrek aan de nodige financiën;
  • Etcetra.

De boxer en/of Miniature Schnauzer van La Torre Dell’Aquila kan dan door ons herplaatst worden op een nieuw adres. Bij een herplaatsing zal zorgvuldig gekeken worden naar het karakter van de te herplaatste boxer en/of Miniature Schnauzer, maar ook naar het gezin waar de boxer en/of Miniature Schnauzer  naar toe gaat. Passen zij goed bij elkaar?? Zijn zij een match?? Wanneer bij beiden een duidelijke klik is, wordt pas herplaatst. Dit gaat in goed overleg met de fokster van La Torre Dell’Aquila, de oude en de nieuwe eigenaar. Alle gemaakte afspraken worden in een contract vermeld en door de partijen voor akkoord ondertekend.

De fokster van La Torre Dell’Aquila kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gezondheid en het gedrag van de herplaatste hond.

Herplaatsen

Aanvankelijk wordt gekeken of het mogelijk is om een herplaatste boxer en/of Miniature Schnauzer rechtstreeks te herplaatsen bij een nieuwe eigenaar. 

Proeftijd

De oude eigenaar en de aspirant nieuwe eigenaar kunnen met elkaar, en in goed overleg, afspreken om een proeftijd in te stellen. Deze proeftijd is om te kijken of tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan. Ook kan worden afgesproken wie in deze proeftijd verantwoordelijk is voor de gemaakte kosten  zoals: het voer, eventuele dierenartskosten, en andere onvoorziene kosten.
Beiden hebben in de proeftijd het recht de mogelijke plaatsing ongedaan te maken waarbij gesteld kan worden dat de eigenaar altijd verplicht is de hond onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen mocht de plaatsing niet lukken.

Verantwoordelijkheden

De oude eigenaar blijft voor de periode waarin de boxer en/of Miniature Schnauzer op proef is volledig eindverantwoordelijk voor de hond. Tenzij door aantoonbare nalatigheid de nieuwe eigenaar verantwoordelijk gesteld kan worden. De nieuwe eigenaar verplicht zich de overeengekomen afspraken met de oude eigenaar na te komen. Na akkoord van beide partijen overhandigd de oude eigenaar aan de nieuwe eigenaar het registratiebewijs. De nieuwe eigenaar zal zorgdragen dat de boxer zo spoedig mogelijk geregistreerd wordt op zijn eigen naam.  

Noodopvang

In urgente situaties kan eventueel voor Noodopvang worden gezorgd.

Afstandsverklaring

De oude eigenaar dient bij herplaatsing een afstandsverklaring te ondertekenen. De afstandsverklaring bevat alle gegevens van de hond, eventuele ziektegeschiedenis, reden van herplaatsing en gedragskenmerken ten aanzien van personen, kinderen en andere (huis)dieren. De fokster kan namelijk met deze gegevens via haar eigen netwerk een nieuwe eigenaar zoeken of de hond zelf terugnemen.

Titeren en/of  enting

Boxers en/of Miniature Schnauzer  die herplaatst worden dienen volledig ingeënt te zijn of in ieder geval  voldoende beschermt te zijn. Een betrouwbare titerbepaling is voor ons ook voldoende. Mocht de boxer niet ingeënt of getiterd zijn dan zal de fokster deze kosten in rekening brengen en de titerbepaling en/of enting zal plaatsvinden bij de dierenarts van de fokster. 

Klik voor:

  1. Herplaatsers Deutsche Boxer op deze link.
  2. Herplaatsers Miniature Schnauzer op deze link.

© Copyright 2017- 2023 Myriam Arends.  

Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: La Torre Dell’Aquila.

Wij zijn lid van de Boxervrienden Nederland, Boxervereniging BK München te Duitsland, Vereniging voor Schnauzer Fokkers&Liefhebbers en de Nederlandse Schnauzer Club.