Deze website is eigendom van La Torre Dell’Aquila gevestigd te Tilburg, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

La Torre Dell’Aquila hecht groot belang aan het vertrouwen dat u in ons schenkt en heeft derhalve jouw privacy hoog in het vaandel staan. Daarom hou ik mij aan de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke op 25 mei 2018 inwerking is getreden en geldig is voor de hele Europesche Unie. Dit privacybeleid wordt up to date gehouden bij eventuele veranderingen. De laatste update heeft plaats gevonden op 22 mei 2018 en is inmiddels aangepast aan de nieuwe wetgeving.  

In dit privacybeleid vindt je informatie over de persoonsgegevens die La Torre Dell’Aquila verwerkt, de doelen, en de grondslagen, bewaartermijnen, met welke derden wij gegevens delen of kunnen delen, cookies, verzoek tot inzage,  of aanpassing van je gegevens.

Contactgegevens:

 • Website: https://latorredellaquila.com
 • Mail: info@latorredellaquila.com
 • Plaats: Tilburg 
 • Telefoonnummer: 0031-(0)6-20720051

Persoonsgegevens die wij verwerken

La Torre Dell’Aquila verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • Voor de aankoop/koop van een pup.
 • Herplaatsen van een hond of pup.
 • Voor een dekking met een van onze reuen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Identiteit aan de hand van een identiteitskaart.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op facebook en lid wordt van een van onze facebookpagina’s en/of facebookgroepen en/of whatsapp en in onze correspondentie evenals telefonisch.
 • Bankrekeningnummer.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming en abusievelijk persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@latorredelaquila.com, of middels ons contactformulier dan verwijderen wij deze informatie onmiddelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

La Torre Dell’Aquila verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst:

 • Bij de aankoop van een pup.
 • Bij de aankoop van een herplaatser.
 • Bij een dekking van een van onze reuen.
 • Afhandelen van jouw betaling.

Verwerkingsgrondslag toestemming:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je toe te laten voegen op een van de facebookpagina, Facebookgroep Messengergroep en whatsapp van La Torre Dell’Aquilia
 • La Torre Dell’Aquila analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

La Torre Dell’Aquila neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

La Torre Dell’Aquila bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. La Torre Dell’Aquila maakt gebruik van een persoonlijk dossier alwaar Jouw persoonlijke gegevens in bewaart worden alsook het koopcontract en/of eventuele afstandsverklaring van een pup/hond.  Deze gegevens worden wegens administratieve redenen en zolang de kennel blijft bestaan bewaart, dit om te achterhalen bij wie welke pup/herplaatser is en indien nodig contact op te nemen. De administratie van La Torre Dell’Aquila is enkel en alleen bedoelt ter administratie van de kennel en eventueel van de fiscus.

Plaatsen pupfoto’s op onze website

Op onze website, facebookpagina en facebookgroep worden foto’s en/of filmpjes geplaatst van een eventuele dekking, geboorte van de pups, tijdens de ontwikkeling van de pups, en van een herplaatser zolang zij bij ons geboren worden en verblijven. Deze foto’s en/of filmpjes worden door ons of in opdracht van ons gemaakt en blijven op de website, facebookpagina en facebookgroep staan ten behoeve van de kennel La Torre Dell’Aquila. Deze worden niet verwijderd ondanks dat je een pup of herplaatser bij ons hebt aangekocht. Van ieder nest worden volgens alfabetische volgorde foto’s en filmpjes gemaakt en geplaatst.

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van het lidmaatschap van de Facebookpagina en de Facebookgroepen

 • Zolang je lid bent en tot aan het overlijden van de hond.
 • Ten behoeve van de ledenadministratie en wettelijke bewaartermijn voor de fiscus.
 • Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving professionaliseringsactiviteiten.  

Delen van persoonsgegevens met derden

La Torre Dell’Aquila verstrekt jouw persoonsgegevens in principe niet met verschillende derden.  La Torre Dell’Aquila zal jouw persoonsgegevens enkel en alleen verstrekken aan derden indien de belangen, gezondheid, welzijn van de pup/hond in het gedrang komt. Dit laatste doen wij tevens bij een levensbedreigende situatie van de pup/hond. La Torre Dell’Aquila verstrekt aan derde informatie mede om te voldoen aan de eisen die de wet stelt. 

Gegevens inzien of aanpassen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te laten corrigeren.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Jouw persoonsgegevens door La Torre Dell’Aquila. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te laten sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@latorredellaquila.com of maak gebruik van ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Of vermeld op het kopie dat deze enkel en alleen gebruikt mag worden door La Torre Dell’Aquila met vermelding van het doel. Dit ter bescherming van je privacy. La Torre Dell’Aquila zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

La Torre Dell’Aquila wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

La Torre Dell’Aquila neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@latorredellaquila.com of middels het contactformulier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

La Torre Dell’Aquila gebruikt alleen technische en functionele cookies.  Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy worden eveneens gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat je website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

© Copyright 2017- 2023 Myriam Arends.  

Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: La Torre Dell’Aquila.

Wij zijn lid van de Boxervrienden Nederland, Boxervereniging BK München te Duitsland, Vereniging voor Schnauzer Fokkers&Liefhebbers en de Nederlandse Schnauzer Club.