Kanker is bij honden één van de belangrijkste doodsoorzaken. In sommige gevallen kunnen tumoren op tijd ontdekt en verwijderd worden en is de prognose goed. Maar we zien ook vaak dat de tumor pas wordt ontdekt zodra deze al in een vergevorderd stadium is en de hond levensbedreigend ziek maakt.