“Ze horen wel, maar luisteren niet”.

In dit door mij opgemaakte verslag zijn punten weergegeven die aangegeven zijn door de dierenarts, door mij, maar ook door de aanwezigen in de zaal. Mijn noot is tevens als extra vermelding.

Mijn noot: Het is zeker niet de bedoeling om de lezer te onderwijzen, dat is gegeven aan scholen en opleidingen. Je doet hiermee wat jezelf wilt en belangrijk acht. Niemand legt jou hierin iets op. Mocht je een andere mening toegedaan zijn dan hetgeen hier in het verslag vermeld staat, dan is dat voor mij ook prima. Het kan ook zo zijn dat je hier net datgene uithaalt wat jij belangrijk acht. 

Dit is een algemeen en zo breed mogelijk verslag welke vanuit meerdere perspectieven wordt bekeken en is informatief bedoelt.  

“Let wel: ons ras kan daar dan wel gevoelig voor zijn maar dat betekend niet dat alle boxers dit hebben of krijgen.”

Boxerclub BK-München en de Nederlandse Boxer Club (NBC)

Als eerste geef ik weer hoe verschillend twee boxerverenigingen omgaan met het issue van de P1. Let wel dat Silke Viefhues niet zomaar een dierenarts is, zij is een dierenarts in hart en nieren en weet waar zij over praat.

Beide Boxerverenigingen hebben een artikel geplaatst. De Duitste BoxerClub heeft het artikel geplaatst van Silke Viefhues en de Nederlandse Boxer Club heeft mijn artikel geplaatst. Echter trekt de Nederlandse Boxer Club in de laatste alinea het artikel in twijfel door een kanttekening te plaatsen: “Dit artikel is een persoonlijke weergave van de betreffende lezing door Myriam Arends, waarvoor onze welgemeende dank. Het bestuur van de NBC, Nederlandse BoxerVereniging, draagt geen verantwoordelijkheid voor de correctheid van de weergave van deze lezing. N.a.v. dit artikel heb ik meerdere dierenartsen in Nederland geraadpleegd. Geen van allen waren zij een dergelijk geval in hun praktijk tegengekomen en evenmin waren zij bekend met dit fenomeen, Maar, zoals Myriam al aangaf: een gewaarschuwd mens telt voor 2. En een regelmatige inspectie van het gebit kan, van pup af aan, zeker geen kwaad.”

“Je kunt je dan ook afvragen welke dierenartsen zij benaderd hebben en waarom niet Silke Viefhues??!!, of de dierenarts welke door een andere fokker werd aangewezen, zijnde Dierenartsenkliniek de Haardstede??!! “

Zij controleert tenslotte ook de spondylose namens de Nederlandse boxer Club!!! 

Een medefokker is eveneens in de bres gesprongen om de erkenning van de P1 bij de Nederlandse Boxer Club door te laten dringen, echter zonder resultaat, hetgeen spijtig te noemen is, zeker voor onze geliefde maat, vriend. Want laten wij eerlijk zijn, heb zelf maar eens iets aan het gebit, die pijn die daarmee gepaard gaat, dat voelen zij ook. Als je je dit kunt inbeelden dan dien ik verder niets meer uit te leggen.

De Duitse Boxervereniging BK-Munchen

Bei de BK-München adviseert men zelfs om tijdens de röntgenfoto’s van de heupdysplasie (HD), het gebit mee te laten röntgen zodat een eventuele tweede narcose niet noodzakelijk is.

“Bitte achten sie auf die Vollzahnigkeit ihrer Boxer! Denn ein vorhandener, aber nicht sichtbarer Zahn kann gravierende Folgen haben…..”

De nederlandse Boxer Club (NBC)

 

 

 

 

 

Het Seminar Silke Viefhues over de P1

Zondag 12 januari 2020 ben ik bij een interessante seminar geweest waarin Silke Viefheus, dierenarts en verbonden aan het dierenklinik te Ahlen, haar lezing gaf over HD, spondylose en als extra de P1, van het gebit, en welke problemen hierbij kunnen ontstaan met name bij de hond……

Silke Viefheus wordt als deskundige door de Nederlandse Boxerclub aanbevolen om de spondylose te beoordelen. 

Kennelijk zijn een aantal rassen gevoelig voor problemen met de P1 en het vormen van een cyste waaronder de boxer, de mopshond en nog een aantal kortsnuitigen. De franse bulldog kennelijk niet, terwijl een ander kliniek, Zahnkliniek für Tiere,  te Duitsland dit ras wel weer expliciet benoemt en de boxer weer niet. 

Ter verduidelijking zie hiervoor de afbeelding van het gebit. De P1, promolaar, is een kies dat meteen achter de hoektand ligt.

Doe hier je voordeel mee of laat het voor wat het is…. maar een gewaarschuwd mens telt voor twee……daarom wil ik dit ook ter sprake brengen zodat je hier op een juiste manier mee om kunt gaan……Dit zijn bevindingen van een dierenarts…..en zij heeft zich hier inmiddels in verdiept en zij blijkt hierin niet de enige te zijn……….. De foto’s die zij tijdens haar zoektocht tegen kwam waren die van een boxer en dit terwijl in de literatuur het ras niet werd benoemd. Een door haar geschreven artikel hierover zal naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van dit jaar verschijnen, echter zal dit naar alle waarschijnlijk niet expliciet over de boxer gaan.

Bij onderzoek is gebleken dat bij 70% van de boxers in de praktijk van Silke Viefheus de P1 in de kaak is blijven zitten. Reden genoeg voor haar om ook de röntgenfoto’s aan te bieden in haar praktijk.

Zij heeft hierover contact gelegd met de BK München maar zij gaven geen gehoor hierin en wilde dat zij zich hier niet mee bezighoudt maar eerder met de onderzoeken van HD en Spondylose.

Mijn noot: Wat je je kunt afvragen is hoeveel boxers Silke Viefhues heeft gezien en of dit een representatieve populatie is van ons ras……..? Bij een goed onderzoek dient dat namelijk wel zo te zijn. Silke Viefhues is ook verbonden aan de Duitse Boxerclub bk-muenchen. Zij ziet daarmee een behoorlijk groot aantal aan boxers in haar praktijk, maar of dat afdoende is voor een representatieve populatie…….. Ik zag hierbij volmondig ja…….. Dat is het zeker. Zij ziet namelijk jaarlijks honderden boxers in haar praktijk. Een aantal fokkers gaf al aan dat zij dit in hun kennel in al die jaren dat zij fokken nog nooit waren tegengekomen!! Terwijl andere fokkers weer wel aangeven dit tegen te zijn gekomen en anders wel eigenaren kennen die hiermee van doen hebben gehad. De een wilt hier wel iets meer van weten en de ander vindt dit weer niet wenselijk…………..

Hiernaast Orthodontie bij de hond is net als bij de mens belangrijk. Als honden issues hebben met het gebit dan dient dit aangepakt te worden. Melktanden die te lang blijven zitten kunnen getrokken worden….tandsteen verwijderd….kiezen of tanden getrokken die beschadigd zijn…..wortelkanaalbehandeling en wat te denken van een beugel….ja ook honden kunnen een beugel krijgen………

De meeste dierenartsen zijn niet op de hoogte van het probleem van de P1 bij de boxers. Maar ook de eigenaren en fokkers zijn hier niet altijd van op de hoogte. Het kan vele jaren duren eer men erachter komt dat er een probleem is met de P1……..veelal door het breken van de kaak tijdens het spelen of tijdens een training maar dan ben je al een stap te laat. Het kan ook zo zijn dat een boxer komt te overlijden voordat zich het issues met de P1 voordoet. 

Het gebit van de hond

Tijdens de dracht wordt het gebit, zowel het melkgebit als het volwassengebit al aangelegd en ontwikkeld het zich….. Zodra de pup geboren is heeft het nog geen tanden en/of kiezen. Deze komen na een aantal weken te voorschijn. De moederhond vindt het dan vaak niet meer prettig om de pups te zogen omdat de tanden en kiezen van het melkgebit behoorlijk scherp zijn.

De pup:

Nadat het melkgebit zichtbaar is, blijven deze een aantal maanden aanwezig. Geleidelijk aan wisselt het melkgebit zich of komen kiezen door naar/van het volwassengebit. Zie onderstaand schema.

  • Snijtanden:  tussen drie en vijf maanden.
  • Hoektanden: tussen de vijf en zes maanden.
  • Voorkiezen zijnde promolairen: tussen de vier en zes maanden.
  • Grote Kiezen zijnde molairen: tussen de vier en zeven maanden, komen deze door.

 

Het melkgebit heeft de navolgende formule 3-1-3, zijnde aan een helft van de onderkaak of bovenkaak……3 snijtanden, 1 hoektand en 3 kiezen….totaal 28 melktanden en kiezen.

De volwassenhond:

Voor het volwassengebit van de hond wordt een andere formule gehanteerd. De formule van de helft van de bovenkaak 3-1-4-2 (snijtanden-hoektand-voorkiezen promolairen-grote kiezen molairen) en de helft van bovenkaak 3-1-4-3 (snijtanden-hoektand-voorkiezen promolairen-grote kiezen molairen), in totaal 42 tanden en kiezen.  

Het issue van de p1

De p1 is een kies van het gebit van de hond. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat deze niet altijd tevoorschijn komt.

Wat is een cyste….een cyste is een ruimte gevuld met vocht, lucht of een andere lichaamsstof. In deze is de cyste gevuld met vocht.

De P1 bevindt zich in de cyste. Deze cyste zal het bot in de kaak aantasten op een dusdanige wijze dat het bot in de kaak verdwijnt. Zie hiervoor de toegevoegde röntgen….daar waar het donker is, is geen bot meer aanwezig met alle gevolgen van dien. Dit kan tot breuken leiden van de onderkaak. Bij een boxer waarvan de onderkaak gebroken was, door te spelen met een stok, hebben ze de onderkaak moeten verwijderen. Deze was niet meer te herstellen ook niet met speciaal botcement, knochenersetzmateriaal.

Maar wat gebeurt er nu…..Het kan voorkomen dat een kies of tand niet doorbreekt en in de kaak blijft zitten. Dat is wat gebeurd bij de P1….. Er vormt zich dan een cyste omheen, een cyste gevuld met vocht. Aan de buitenzijde ziet men lange tijd niets. Maar ga je kijken of alle tanden en kiezen aanwezig zijn dan kan dat een eerste teken zijn dat er een tand of kies ontbreekt en in de kaak zit. Mocht er een cyste ontstaan in de kaak dan zal deze het bot verdringen op een dusdanige manier dat het bot in met name de onderkaak verdwijnt en de kans op breuken groter wordt. In de bovenkaak komt dit namelijk nauwelijks voor. Zij heeft dit eenmalig meegemaakt dat het in de bovenkaak voorkwam. De holtes boven de bovenkaak kwam hierdoor in het gedrang. De holte welke normaliter voorzien was van lucht werd door de cyste in beslag genomen, welke weer voor problemen zorgde….denk hierbij aan de ademhaling door de neus. Wanneer de kaak gebroken is dan zal de eigenaar zich pas melden bij de dierenarts. Mocht er een tand ontbreken dan kan je er rekening mee houden dat deze zich nog in het bot, de kaak……, in een cyste…….bevind.

Het is daarom van belang dat dit vroegtijdig wordt vastgesteld om erger te voorkomen.

Dierenkliniek De Haardstede

Ontwikkeling cystes in de onderkaak van jonge honden

Op 6 maanden leeftijd zou een hond al zijn puppy tanden gewisseld moeten hebben voor volwassen elementen. Soms zien we bij honden dat niet alle tanden en kiezen zijn doorgekomen, wat meestal niet erg is. Een uitzondering hierop is het niet doorkomen van de eerste kies achter de onder hoektanden, de zogenaamde 1e premolaar (P1)!
Voor deze honden bestaat het risico dat er rond die niet doorgekomen kies een cyste ontwikkelt die langzaam het kaakbot steeds verder aantast. En daarmee ook de andere gezonde elementen ‘ziek’ maakt.
Ons advies is om een dentale röntgenfoto te maken bij jonge honden die de P1 onder missen om zo in beeld te brengen of er inderdaad een cyste aan het ontwikkelen is.
Vorige week kwam Boxer Hope bij ons, die dit element ook leek te missen en gelukkig (nog) nergens last van heeft. Maar zij bleek wel aan beide zijden al cyste vorming te hebben. Deze cystes zullen binnenkort verwijderd worden voordat dit proces zich verder en verder uitbreidt en kaakbot en omliggende elementen aantast.
Mochten jullie een hond hebben die ook deze kies mist, neem dan contact met ons op!

p.s. inmiddels is bij dezelfde eigenaar bij drie honden, zijnde boxers, deze afwijking vastgesteld en heeft hij deze laten verwijderen.

Onderzoek bij een boxer bij dierenkliniek de Haardstede

Bron: Dierenkliniek de Haardstede

Facebook: Dierenkliniek de Haardstede

Website: Dierenkliniek de Haardstede te Huizen

Louise Rosenvinge Pahle uit Denemarken

Louise is werkzaam bij Veterinary Diagnostic Consultant IDEXX Laboratories. 

Louise Rosenvinge is zelf fokster van de boxers in Denemarken en zij tracht mede een bijdrage te leveren om het ras te verbeteren. Zij verteld haar pup kopers over de issues die in het ras voor kunnen komen. Haar honden ondergaan ook gezondheidsonderzoeken en daar hoort ook de problematiek van de P1 bij. Zij heeft dit de afgelopen 10 jaar aangegeven bij de Deense en Noorse Boxer Club. Echter zijn er maar een aantal fokkers die controleren op de P1, hetgeen zij spijtig vindt. Zij geeft hierbij ook aan dat zij dit schriftelijk heeft gedaan en dat men niet meer kan zeggen dat men hier niet van op de hoogte was. (En zo denk ik er ook over. Het is nu aan de individuele fokker en of boxer eigenaar om hier al dan iets of niets mee te doen).

Louise geeft ook aan dat het probleem met de P1 behoudens bij de boxer ook in andere rassen voorkomt, echter de boxer is hierin oververtegenwoordigd. Zij noemt een percentage van 70 tot 80%. Dit is ook wat Silke Viefhues aangeeft. Tevens geeft Louise aan dat de jongste hond die zijn kaak had gebroken 19 maanden was. Zij laat derhalve haar honden met 10 maanden röntgen om erger te voorkomen. Louise geeft tevens aan dat dit toch wel een boxerissue is dat behandelt kan worden door tijdig te handelen!!

Ook Louise zegt dat het niet doorkomen van de P1 geen erfelijkheidsprobleem is en dit ligt ook niet in bepaalde lijnen. Zij geeft aan dat dit naar alle waarschijnlijkheid te maken heeft met de vorm en de grote van de onderkaak. Zij heeft het hierover uitvoerig gehad met tandheelkundige specialist, Jens Ruhnau.

 

 

 

 

 

Wanneer de P1 doorkomt dan heb je dit probleem van een cyste niet. In de meeste rassen komt de P1 dan ook gewoon door.

Tandheelkundig specialist in Denemarken, Jens Ruhnau.

Een tandheelkundige specialist, Jens Ruhnau, een van de meest erkende tandheelkundige specialisten in Denemarken en Europa, onderzoekt heel wat rassen, en niet alleen de boxers, en hun gebitsproblematiek. Hij doet dit reeds gedurende 20 jaar. Hij geeft heel wat seminars, congressen en opleidingen door Europa aan dierenartsen en aan tandheelkundige specialisten. Hij weet derhalve waar hij het over heeft. Ook hij geeft aan dat de boxer oververtegenwoordigd is in de problematiek met de P1.

De kliniek van Jens Ruhnau:  Specialistische kliniek voor het gebit van de hond

Waarom expliciet de kortsnuitige?

Dat weet men nog niet……….maar waarschijnlijk heeft dat te maken met het weefsel net achter de hoektand. Het slijmvlies….daar is de structuur bij kortsnuitige, brachycephale, net iets anders dan bij langsnuitige, mesaticephale of dolichocephale, honden.

Hoe vast te stellen?

Er zijn twee mogelijkheden om dit vast te stellen:
• Rontgenfoto.
• Met je nagel…..blijf je hangen dan is de p1 aanwezig in de kaak. Silke is hier inmiddels bedreven in, of als je lang genoeg wacht door de verdikking…..

Mocht je er op tijd bij zijn dan kan erger en aantasting van het bot voorkomen worden. De cyste kan operatief verwijderd worden. Mocht het bot al iets te veel zijn aangetast dan kan dit opgevuld worden met botcement.
Mocht je een werkhond hebben dan denk ik wel dat je je kunt voorstellen wat kan gebeuren met de kaak indien de p1 zich nog in de kaak bevind en het kaakbot door een cyste verdrongen wordt en of verdwijnt.

In Duitsland is kennelijk een kliniek die zich hier reeds mee bezig houdt. Deze kliniek tracht ik nog te achterhalen.

Een ouder onderzoek naar tanddefecten bij honden

Een ouder onderzoek naar tanddefecten bij honden werd gedaan in 2001. In dit onderzoek was namelijk een overpopulatie aan boxers, rottweilers en bulldogs. Hier was sprake van hypodontia, een missende tand, niet gespecificeerd welke, in totaal bij 32.3% van de honden, 627 in totaal, werden gediagnosticeerd.  Zie voor dit onderzoek de onderstaande link………

https://actavet.vfu.cz/media/pdf/avb_2001070010065.pdf

 

© Copyright 2017- 2022 Myriam Arends.  

Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: La Torre Dell’Aquila.

Wij zijn lid van de Boxervrienden Nederland en de Boxervereniging BK München te Duitsland.