Gebit en de p1 bij de boxer

            “Ze horen wel, maar luisteren niet”. In dit door mij opgemaakte verslag zijn punten weergegeven die aangegeven zijn door de dierenarts, door mij, maar ook door de aanwezigen in de zaal. Mijn noot is tevens als extra vermelding. Mijn noot: Het is zeker niet de Continue Reading