In dit door mij opgemaakte verslag zijn punten weergegeven die aangegeven zijn door de dierenarts, door mij, maar ook door de aanwezigen in de zaal. Mijn noot is tevens als extra vermelding.

Mijn noot: Het is zeker niet de bedoeling om de lezer te onderwijzen, dat is gegeven aan scholen en opleidingen. Je doet hiermee wat jezelf wilt en belangrijk acht. Niemand legt jou hierin iets op. Mocht je een andere mening toegedaan zijn dan hetgeen hier in het verslag vermeld staat, dan is dat voor mij ook prima. Het kan ook zo zijn dat je hier net datgene uithaalt wat jij belangrijk acht. 

Dit is een algemeen en zo breed mogelijk verslag welke vanuit meerdere perspectieven wordt bekeken en is informatief bedoelt.  

“Let wel: ons ras kan daar dan wel gevoelig voor zijn maar dat betekend niet dat alle boxers dit hebben of krijgen.”

Zondag 12 januari 2020 ben ik bij een interessante seminar geweest waarin Silke Viefheus, dierenarts en verbonden aan het dierenklinik te Ahlen, haar lezing gaf over HD, spondylose en als extra de p1, van het gebit, en welke problemen hierbij kunnen ontstaan met name bij de hond……

Kennelijk zijn een aantal rassen daar gevoelig voor waaronder de boxer, de mopshond en nog een aantal kortsnuitigen. De franse bulldog kennelijk niet, terwijl een ander kliniek, Zahnkliniek für Tiere,  te Duitsland dit ras wel weer expliciet benoemt en de boxer weer niet. 

Ter verduidelijking zie hiervoor de afbeelding van het gebit. De p1, promolaar, is een kies dat meteen achter de hoektand ligt.

Doe hier je voordeel mee of laat het voor wat het is…. maar een gewaarschuwd mens telt voor twee……daarom wil ik dit ook ter sprake brengen zodat je hier op een juiste manier mee om kunt gaan……Dit zijn bevindingen van een dierenarts…..en zij heeft zich hier inmiddels in verdiept. De foto’s die zij tijdens haar zoektocht tegen kwam waren die van een boxer en dit terwijl in de literatuur het ras niet werd benoemd. Een door haar geschreven artikel hierover zal naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van dit jaar verschijnen, echter zal dit waarschijnlijk niet expliciet over de boxer gaan.

Bij onderzoek is gebleken dat bij 70% van de boxers in de praktijk van Silke Viefheus de p1 in de kaak is blijven zitten. Een reden genoeg voor haar om ook de röntgenfoto’s aan te bieden in haar praktijk.
Zij heeft hierover contact gelegd met de BK München maar zij gaven geen gehoor hierin en wilde dat zij zich hier niet mee bezighoudt maar eerder met de onderzoeken van HD en Spondylose.

Mijn noot: Wat je je dan wel kan afvragen is hoeveel boxers Silke Viefhues heeft gezien en of dit een representatieve populatie is van ons ras……..? Bij een goed onderzoek dient dat wel zo te zijn. Een aantal fokkers gaf al aan dat zij dit in hun kennel in al die jaren dat zij fokken nog nooit waren tegengekomen!! Terwijl anders fokkers weer wel aangeven dit tegen te zijn gekomen en anders wel eigenaren kennen die hiermee van doen hebben gehad. De een wilt hier wel iets meer van weten en de ander vindt dit weer niet wenselijk…………..

Hiernaast Orthodontie bij de hond is net als bij de mens belangrijk. Als honden issues hebben met het gebit dan dient dit aangepakt te worden. Melktanden die te lang blijven zitten kunnen getrokken worden….tandsteen verwijderd….kiezen of tanden getrokken die beschadigd zijn…..wortelkanaalbehandeling en wat te denken van een beugel….ja ook honden kunnen een beugel krijgen………

Het gebit van de hond

Tijdens de dracht wordt het gebit, zowel het melkgebit als het volwassengebit val aangelegd en ontwikkeld het zich….. Zodra de pup geboren is heeft het nog geen tanden en/of kiezen. Deze komen na een aantal weken te voorschijn. De moederhond vindt het dan vaak niet meer prettig om de pups te zogen omdat de tanden en kiezen van het melkgebit behoorlijk scherp zijn.

De pup: Nadat het melkgebit zichtbaar is, blijven deze een aantal maanden aanwezig. Geleidelijk aan wisselt het melkgebit zich of komen kiezen door naar/van het volwassengebit. Zie onderstaand schema.

  • Snijtanden:  tussen drie en vijf maanden.
  • Hoektanden: tussen de vijf en zes maanden.
  • Voorkiezen zijnde promolairen: tussen de vier en zes maanden.
  • Grote Kiezen zijnde molairen: tussen de vier en zeven maanden, komen deze door.

 

Het melkgebit heeft de navolgende formule 3-1-3, zijnde aan een helft van de onderkaak of bovenkaak……3 snijtanden, 1 hoektand en 3 kiezen….totaal 28 melktanden en kiezen.

De volwassenhond:

Voor het volwassengebit van de hond wordt een andere formule gehanteerd. De formule van de helft van de bovenkaak 3-1-4-2 (snijtanden-hoektand-voorkiezen promolairen-grote kiezen molairen) en de helft van bovenkaak 3-1-4-3 (snijtanden-hoektand-voorkiezen promolairen-grote kiezen molairen), in totaal 42 tanden en kiezen.  

Het issue van de p1

De p1 is een kies van het gebit van de hond. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat deze niet altijd tevoorschijn komt.

Wat is een cyste….een cyste is een ruimte gevuld met vocht, lucht of een andere lichaamsstof. In deze is de cyste gevuld met vocht.

De p1 bevindt zich in de cyste. Deze cyste zal het bot in de kaak aantasten op een dusdanige wijze dat het bot in de kaak verdwijnt. Zie hiervoor de toegevoegde röntgen….daar waar het donker is, is geen bot meer aanwezig met alle gevolgen van dien. Dit kan tot breuken leiden van de onderkaak. Bij een boxer waarvan de onderkaak gebroken was, door te spelen met een stok, hebben ze de onderkaak moeten verwijderen. Deze was niet meer te herstellen ook niet met speciaal botcement, knochenersetzmateriaal.

Maar wat gebeurt er nu…..Het kan voorkomen dat een kies of tand niet doorbreekt en in de kaak blijft zitten. Dat is wat gebeurd bij de p1….. Er vormt zich dan een cyste omheen, een cyste gevuld met vocht. Aan de buitenzijde ziet men lange tijd niets. Maar ga je kijken of alle tanden en kiezen aanwezig zijn dan kan dat een eerste teken zijn dat er een tand of kies ontbreekt en in de kaak zit. Mocht er een cyste ontstaan in de kaak dan zal deze het bot verdringen op een dusdanige manier dat het bot in met name de onderkaak verdwijnt en de kans op breuken groter wordt. In de bovenkaak komt dit namelijk nauwelijks voor. Zij heeft dit eenmalig meegemaakt dat het in de bovenkaak voorkwam. De holtes boven de bovenkaak kwam hierdoor in het gedrang. De holte welke normaliter voorzien was van lucht werd door de cyste in beslag genomen, welke weer voor problemen zorgde….denk hierbij aan de ademhaling door de neus. Wanneer de kaak gebroken is dan zal de eigenaar zich pas melden bij de dierenarts. Mocht er een tand ontbreken dan kan je er rekening mee houden dat deze zich nog in het bot, de kaak……, in een cyste…….bevind.

Het is daarom van belang dat dit vroegtijdig wordt vastgesteld om erger te voorkomen.

Waarom expliciet de kortsnuitige?

Dat weet men nog niet……….maar waarschijnlijk heeft dat te maken met het weefsel net achter de hoektand. Het slijmvlies….daar is de structuur bij kortsnuitige, brachycephale, net iets anders dan bij langsnuitige, mesaticephale of dolichocephale, honden.

Hoe vast te stellen?

Er zijn twee mogelijkheden om dit vast te stellen:
• Rontgenfoto.
• Met je nagel…..blijf je hangen dan is de p1 aanwezig in de kaak. Silke is hier inmiddels bedreven in, of als je lang genoeg wacht door de verdikking…..

Mocht je er op tijd bij zijn dan kan erger en aantasting van het bot voorkomen worden. De cyste kan operatief verwijderd worden. Mocht het bot al iets te veel zijn aangetast dan kan dit opgevuld worden met botcement.
Mocht je een werkhond hebben dan denk ik wel dat je je kunt voorstellen wat kan gebeuren met de kaak indien de p1 zich nog in de kaak bevind en het kaakbot door een cyste verdrongen wordt en of verdwijnt.

In Duitsland is kennelijk een kliniek die zich hier reeds mee bezig houdt. Deze kliniek tracht ik nog te achterhalen.

Een ouder onderzoek naar tanddefecten bij honden

Een ouder onderzoek naar tanddefecten bij honden werd gedaan in 2001. In dit onderzoek was namelijk een overpopulatie aan boxers, rottweilers en bulldogs. Hier was sprake van hypodontia, een missende tand, niet gespecificeerd welke, in totaal bij 32.3% van de honden, 627 in totaal, werden gediagnosticeerd.  Zie voor dit onderzoek de onderstaande link………

https://actavet.vfu.cz/media/pdf/avb_2001070010065.pdf

© Copyright 2017- 2020 Myriam Arends.  

Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: La Torre Dell’Aquila.